รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

โปรดกดปุ่ม Pause เพื่อหยุดเรียนหรือเรียนต่อ / กดปุ่ม F9 เพื่อฟังรายชื่อบทเรียนทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง

บทเรียนที่ ชื่อบทเรียน จำนวนหัวข้อบทเรียน กดปุ่ม
บทที่ 1 เรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์ 3 หัวข้อ a
บทที่ 2 เรื่องควาย ข้าว และชาวนา 4 หัวข้อ b
บทที่ 3 เรื่องอ่านป้ายได้สาระ 3 หัวข้อ c
บทที่ 4 เรื่องกทลีตานี 4 หัวข้อ d
บทที่ 5 เรื่องละครย้อนคิด 4 หัวข้อ e
บทที่ 6 เรื่องกลอนกานท์จากบ้านไทย 3 หัวข้อ f
บทที่ 7 เรื่องกว่าแผ่นดินจะกลบหน้า 3 หัวข้อ g
บทที่ 8 เรื่องไม้งามในสวนแก้ว 1 หัวข้อ h
บทที่ 9 เรื่องนักสืบทองอิน 1 หัวข้อ i
บทที่ 10 เรื่องการเดินทางของพลายน้อย 2 หัวข้อ j