บทเรียนบทที่ 1 : เรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง จากผาแต้มสู่อียิปต์ กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง การใช้ตัวเลขไทย กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง พยางค์และคำ กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด