บทเรียนบทที่ 10 : เรื่องการเดินทางของพลายน้อย

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง การเดินทางของพลายน้อย กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี กด b เพื่อเข้าบทเรียน