บทเรียนบทที่ 2 : เรื่องควาย ข้าว และชาวนา

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง ควาย ข้าว และชาวนา กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง อักษร ๓ หมู่ กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง คำเป็น คำตาย กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
4 หลักภาษา เรื่อง ความหมายของคำ กด d เพื่อเข้าบทเรียน กด p เพื่อเข้าแบบฝึกหัด