บทเรียนบทที่ 4 : เรื่องกทลีตานี

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง กทลีตานี กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง คำนาม กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง คำสรรพนาม กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
4 หลักภาษา เรื่อง คำกริยา กด d เพื่อเข้าบทเรียน กด p เพื่อเข้าแบบฝึกหัด