บทเรียนบทที่ 5 : เรื่องละครย้อนคิด

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง ละครย้อนคิด กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง คำวิเศษณ์และคำบุพบท กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง ประโยคในชีวิตประจำวัน กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
4 หลักภาษา เรื่อง การเขียนเรียงความ กด d เพื่อเข้าบทเรียน กด p เพื่อเข้าแบบฝึกหัด