บทเรียนบทที่ 6 : เรื่องกลอนกานท์จากบ้านไทย

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง กลอนกานท์จากบ้านไทย กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง คำเชื่อมและคำอุทาน กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง การอ่านกาพย์ยานี11และการอ่านกลอนเสภา กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด