บทเรียนบทที่ 7 : เรื่องกว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง การพูด กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง การวิเคราะห์สำนวนที่เป็นคำพังเพย สุภาษิต กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด