แบบฝึกหัด เรื่องควาย ข้าว และชาวนา : หลักภาษา เรื่อง คำเป็น คำตาย

โปรดฟังคำถามและกดปุ่ม a b c หรือ d ตามคำตอบที่ถูกต้อง หากท่านต้องการฟังคำถามและตัวเลือกของข้อนั้นๆซ้ำอีกครั้ง โปรดกดปุ่ม r


ข้อที่ {{cQuizNo}} : {{cQuestion}}